АРХИВА

Ко је на вези

We have 83 guests onlineОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Настава се изводи у две смене у петодневној наставној седмици, како је то утврђено календаром радних и наставних дана. Пракса је показала да је за школу најрационалнија и најприхватљивија вертикална подела разреда по сменама ради коришћења кабинета, специјализованих учионица, фискултурне сале и просторије трпезарија. У једну смену иду ученици I, III, V и VII разреда, са укупно 12 одељења или 263 ученика, а у другу смену ученици II, IV, VI и VIII разреда са укупно 13 одељења или 289 учеником.

Промена смена се врши месечно и искључиво понедељком који је најближи првом у месецу. Настава у првој смени почиње у 07,30 часова, а у другој смени у 13,00 часова.