АРХИВА

Ко је на вези

We have 34 guests online

  

У школи је запослен потребан број наставника и стручних сарадника у односу на број ученика. Наставно и ненаставно особље има прописане квалификације и њихов број је у складу са прописима.

У школи је запослено 38 наставника и професора, од чега 13 у разредној настави, 23 у предметној настави, 2 стручна сарадника (педагог и библиотекар) и директор школе. Осим наставног кадра у школи раде три административна радника, као и 14 чланова особља на одржавању школе.

Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе. Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално деловање и стручно се усавршавају у складу са годишњим планом стручног усавршавања и примењују новостечена знања из датих области.

ШРП 2018-2022