АРХИВА

Ко је на вези

We have 94 guests onlineУЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

   У последња два разреда основне школе, организује се Ученички парламент кога чине по два пред ставника сваког одељења VII и VIII разреда у школи. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, а програм рада Парламента саставни је део годишњег плана рада школе.


   Ученички парламент наше школе чини и по два ученика VI разреда, без права одлучивања.


Ученички парламент школске 2010/2011. године чине:


VI - 1          
1. Соња Владисављевић
2. Мила Ковачевић
VI - 2
1. Оља Котлаја
2. Сара Станковић
VI - 3
1. Миљан Миљанић
2. Даница Дојчинов
VII - 1 1. Алексанадра Бушић (ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА)
2. Јана Зекић
VII - 2
1. Андријана Пејовић / Ивана Антић
2. Никола Немеш
VII - 3
1. Андријана Пејовић
2. Филип Копривица
VIII- 1
1. Ивана Бакић (ПРЕДСЕДНИК)
2. Лука Трубарац
VIII- 2 1. Ђина Недовић
2. Лука Вујачић
VIII- 3
1. Горчин Перовић
2. Александра Николић
VIII- 4
1. Милана Марковић

2. Оливера Ђедовић

Координатор Ученичког парламента је наставник биологије, Небојша Секулић