АРХИВА

Ко је на вези

We have 63 guests onlineExample of Category Blog layout (FAQs/General category)
СТРУЧНИ ТИМОВИ PDF Print E-mail
Written by Marjan   
Thursday, 19 April 2018 19:22

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

 1. 1.Директор школе,, стручни актив за развојно планирање;
 2. 2.Бауцал Зоран – педагог,стручни актив за развојно планирање;
 3. 3.Славица Величковић - српски језик и матерњи језик са елементима националне културе;
 4. 4.Грегорински Весна - страни језици;
 5. 5.Капша Зорка- математика и информатика;
 6. 6.Дакић Тамара - физика, биологија, хемија;
 7. 7.Касаш Ева – ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање, ТИО;
 8. 8.Милица Кузман - историја, географија;
 9. 9.Савановић Сијана – грађанско васпитање, верска настава;
 10. 10.Слађана Милович, руководилац стручног већа разредне наставе

Стручно веће разредне наставе:

 1. Вјера Рогач - први разред;
 2. Нада Кривокапић - други разред;
 3. Сања Лучић - трећи разред;
 4. Снежана Ковач- четврти разред;

-.

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

Руководиоци стручних већа (Педагошки колегијум):

 1. Директор школе
 2. Славица Величковић, Српски језик,русински и украјински каоматерњи језик са елементима националне културе);
 3. Грегорински Весна,Страни језици (енглески и немачки језик);
 4. Капша Зорка,Математика и информатика и рачунарство;
 5. Војиновић Александар,Физика, биологија, хемија;
 6. Касаш Ева, Ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање и техничко и информатичко образовање;
 7. Милица Кузман, Историја и географија;
 8. Миловић Слађана, Разредна настава;
 9. Савановић Сијана,Наставника грађанског васпитања и верске наставе;
 10. Зоран Бауцал, Развојно планирање.

 

 

 

 

 

 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

 1. Бауцал Зоран
 2. Радмила Сапун
 3. Миловић Слаћана
 4. Лелић Татјана

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

 

 1. Бегановић Биљана, Дечји савез
 2. Зоран Бауцал, Ученички парламент
 3. Макаји Михаела
 4. Рашковић Биљана
 5. Кузман Милица

 

ЕТОС

 1. Величковић Славица, школски одбор Руководилац
 2. Капша Зорка – проф. математике,
 3. Биљана Рашковић, професор разредне наставе
 4. Нада Кривокапић, професор разредне наставе
 5. Увалин Владимир, административни референт

 

РЕСУРСИ

 1. Рахман Горан , професор физичког васпитања
 2. Чворо Миња, професор немачког језика
 3. Килибарда Весна, библиотека, професор српског језика
 4. Краљевић Наташа, професор разредне наставе
 5. Тамара Дакич, професор хемије

 

РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

 

 1. Увалин Владимир, административни референт
 2. Јованка Ковачевић, председавајући Савета родитеља школе
 3. Богдановић Славица, шеф рачуноводства
 4. Нада Кривокапић,члан школског одбора
 5. Зоран Бауцал, стручни сарадник, педагог

 

Руководиоци подтимова чине Тим за самовредновање рада школе

 

Тим за инклузивно образовање:

 

 1. Зоран Бауцал стручни сарадник, педагог
 2. Биљана Рашковић, професор разредне наставе
 3. Весна Грегорински , професор енглеског језика
 4. Тамара Дакић, професор хемије
 5. Биљана Бегановић, професор разредне наставе

 

Стручни тим за професионалну оријентацију:

 

 1. 1.Одељењске старешине VIIи VIII разреда, чланови
 2. 2.Зоран Бауцал ,стручни сарадник, члан
 3. 3.Директор, члан
 4. 4.Капша Зорка, координатор

 

 

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

 1. Директор школе;
 2. Сања Лучић, професор разредне наставе
 3. Грегорински Весна, професор енглеског језика;
 4. Чворо Миња, професор немачког језика
 5. Лелић Татјана, професор биологије;
 6. Капша Зорка, професор математике;
 7. Лазаревић Зорица, психолог, наставник енглеског језика у првом циклусу;
 8. Гашовић Миленко, секретар школе.

 

Тим за професионални развој запослених:

 1. Драгутин Божовић
 2. Бауцал Зоран
 3. Рашковић Биљана
 4. Капша Зорка

 

Интерни акт – Правилник о интерном стручном усавршавању

 

 

Тим за информисање:

 1. Биљана Рашковић
 2. Весна Килибарда
 3. Весна Грегорински
 4. Сладоје Емсура
 5. Биљана Бегановић

 

Тим за пројекте:

 1. Бауцал Зоран
 2. Марјан Бјелац
 3. Аранка Ткачук
 4. Лелић Татјана
 5. Ковач Снежана

 

Тим за стандарде – (педагошки колегијум)

 

 1. 1.Величковић Славица, (српски језик,русински и украјински каоматерњи језик са елементима националне културе);
 2. 2.Грегорински Весна,(страни језици - енглески и немачки језик);
 3. 3.Шипчић Ксенија,(математика и информатика и рачунарство);
 4. 4.Војиновић Александар,(физика, биологија, хемија);
 5. 5.Касаш Ева, (ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање и техничко и информатичко образовање);
 6. 6.Милица Кузман, (историја и географија);
 7. 7.Слађана Миловић, (разредна настава);
 8. 8.Савановић Сијана,(грађанско васпитање и верска настава);
 9. 9.Бауцал Зоран, (развој школског програма);
 
ОБАВЕШТЕЊЕ PDF Print E-mail
Written by Marjan   
Thursday, 19 April 2018 19:15

ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА

(за школску 2018 / 2019. годину)

 

Поштовани родитељи, драги предшколци - будући ђаци прваци, на основу чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/2017.) и чл. 3. и 9. Одлуке о подручјима основних школа у Општини Врбас (“Сл.лист СО Врбас”, број 3/84.), стручна служба школе ће, почевши од 10. АПРИЛА, 2018. године, вршити испитивање деце за полазак у школу.

Од школске 2010/2011. године, школе треба да омогуће упис и школовање све деце која територијално припадају школи, а која су стасала за полазак у основну школу и коју родитељи или старатељи пријаве за упис, јер сматрају да је избор те школе у најбољем интересу њиховог детета.

За децу рођену у периоду од 1. марта 2011. до 28. фебруара 2012. године , упис у школу је обавезан.

У школу се могу уписати и деца рођена у периоду од 01.03. до 31.08.2012. године, након провере спремности за полазак у школу од стране психолога, за шта је потребно да родитељ поднесе захтев школи. За децу са подручја друге школе, такође је потребно да родитељ поднесе захтев школи.

Захтеви се подносе у школи код педагога (кабинет бр. 6) од 8,00 до 13,00 часова, сваког радног дана, најкасније до 01.4.2018. године.

 

Позив за испитивање, односно проверу спремности за полазак у школу, родитељи ће добити путем васпитача, на основу достављених спискова и захтева родитеља. Потребно је припремити и са собом понети личну карту оба родитеља, Извод из матичне књиге рођених за дете, потврду о обављеном лекарском прегледу детета и Уверење о завршеном припремном предшколском програму, као и позив, односно попуњену изјаву која се налази на полеђини позива.

ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ” У ВРБАСУ, будућим првацима нуди изучавање следећих предмета:

ОБАВЕЗНИ: Српски језик, Енглески језик, Математика, Свет око нас, Ликовна култура, Музичка култура и Физичко васпитање;

ИЗБОРНИ: Верска настава, Грађанско васпитање, Лепо писање, Чувари природе и Матерњи језик са елементима националне културе.

Осим наведеног школа Вам нуди и облике образовно - васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети и то: допунска настава; додатни рад; час одељењског старешине; друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности; друштвено - користан рад; посете; сусрети; настава у природи; екскурзије.

Услуге Продуженог боравка у школи, за ученике узраста од првог до четвртог разреда, у коме ученици проводе време под стручним руководством наставника, и то за прву смену од 11,00 до 17,00 часова, а за другу смену од 06,00 до 13,00 часова. Време у боравку испуњава рад (израда домаћих задатака, вежбање обрађених садржаја, повезивање теоријских и практичних знања, вештина и умења, по потреби графомоторичке вежбе...), релаксација, рекреација, креативне игре и дружење. Сваког дана ученици у продуженом боравку имају обезбеђену ужину и ручак.

С поштовањем, срдачно Вас поздрављамо,

Педагог школе,                                                                     Вршилац дужности директора школе,

Зоран Бауцал                                                                                   Биљана Рашковић

 


 

Last Updated on Friday, 20 April 2018 05:21
 
Сарадња са родитељима PDF Print E-mail
Written by Marjan   
Monday, 16 April 2018 16:24

 saradnja1

 

 

ПРВИ ЦИКЛУС

 

Учитељица:

Одељење:

Датум одржавања сарадње: Дан/време/смена

Радмила Сапун

Продужени боравак

сваког дана

Вјера Рогач

I-1

петак 5. час 11.15 / 16.45

Аранка Ткачук

I-2

среда 5. час 11.15 / 16.45

Сијана Савановић

I-3

среда 5. час 11.15 / 16.45

Нада Кривокапић

II-1

петак 6.час 12.05/17.35

Биљана Рашковић

Биљана Вишњић

II-2

петак 6.час 12.05/17.35

Наташа Краљевић

III-1

сваког радног дана после часова

Сања Лучић

III-2

сваког радног дана после часова

Биљана Бегановић

IV-1

уторак 3.час10.10/15.00 четвртак 4. час 10.30/16.00

 

Слађана Миловић

IV-2

четвртак 3.час 9.30/15.00

Снежана Ковач

IV-3

уторак 4.час 10.30/16.00

ДРУГИ ЦИКЛУС

Наставник/ца

Одељење:

Датум одржавања сарадње: Дан/време/смена

Славица Величковић

VI-1

среда 5.час, 12.00/17.30

Весна Грегорински

VI-2

уторак 5.час 11.15/16.45 (непарна смена)

Тамара Дакић

VI-3

понедељак 10.10 и петак 10.10

Марија Русов

VII-1

понедељак 9.00/12.00/ 15.00 петак 17.35

Весна Килибарда

VII-3

понедељак 11.10/18.20

Лелић Татјана

VIII-1

петак 10.10/15.15 (парна смена)

Шипчић Ксенија

VIII-2

уторак 7.час , 12.55/18.25

Чворо Миња

VIII-3

понедељак 6.час, 12.05/17.35 (непарна смена)

Капша Зорка

V-1

четвртак 4.час, 10.30/16.00 (непарна смена)

Павић Весна

V-2

четвртак 5.час, 11.15/16.45 (непарна смена)

Касаш Ева

VII-2

четвртак 4.час,10.30/16.00 (непарна смена)

 

Предметни наставници :

Датум одржавања сарадње: Дан/време/смена

Сладоје Емсура

петак 10.15/15.45 (непарна смена)

Лазаревић Зорица

уторак 12.05, понедељак 12.05

Кузман Милица

четвртак 15.10 (парна смена),

 среда 10.10 (непарна смена)

Војиновић Александар

четвртак 9.25/14.55

Секулић Небојша

понедељак  12.00  часова

Марјан Бјелац

четвртак 13.00/17.00

Макаји Михаела

уторак 4 час-

Вујачић Вида

понедељак- 9,15 прва смена

14,40 друга смена

Рахман Горан

Драгутин Божовић

Среда 6 час- 12,50, - 18,20

Корцаба Дејан

понедељак  12 и 14 часова

Last Updated on Monday, 16 April 2018 16:55
 
Друг није мета PDF Print E-mail
Written by Marjan   
Saturday, 14 April 2018 18:54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 1 of 8